9.4.2018 12:36

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutuspdf, 277 kb

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (> Tulvariskien hallinta > Merkittävät tulvariskialueet ja tulvariskien alustavan arvioinnin raportit > alueellista tietoa, valitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.