30.9.2019 13:21

Kuulutus uuden 16 tuulivoimalan toiminnan ympäristölupahakemuksesta ja voimaloiden rakennuslupahakemuksista Pyhäjoen kunnan Puskakorvenkallion alueelle / Puskakorven Tuulivoima Oy

Linkki kuulutukseenpdf, 144 kb

Luettelo ympäristöluvan nähtävilläpitomateriaalista

Linkki luetteloonpdf, 68 kb

Ympäristölupahakemus Puskakorvenkallio

Linkki hakemukseenpdf, 546 kb

Lupahakemuksen tekstiliite

Linkki tekstiliitteeseenpdf, 1017 kb

Suunnitelmakartta Puskakorvenkallio

Linkki karttaanpdf, 3581 kb

Asemapiirustukset Puskakorvenkallio

Linkki asemapiirustuksiinpdf, 7956 kb

Lentoestelausunnot Puskakorvenkallio

Linkki lausuntoihinpdf, 2135 kb

Melumallinnus Puskakorvenkallio

Linkki melumallinukseenpdf, 3152 kb

Välkemallinnus Puskakorvenkallio

Linkki välkemallinnukseenpdf, 2639 kb