Toimenpiteistä Saaren koululla

Saaren koululla tehty kuntotutkimus vuonna 2016. Kuntotutkimuksen suositusten mukaisesti on ryhdytty korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteisiin. Vuoden 2017 alussa tehtiin valtuustoaloite Saaren koulun kehittämiseksi. Koululla on vuosien saatossa ilmennyt henkilöstön ja oppilaiden oireilua, jonka on arvioitu voivan olla yhteydessä sisäilmaan. Huolimatta viimeaikaisista verrattain mittavista korjaustoimenpiteistä tämä oireilu näyttää lisääntyneen. Tämän johdosta on päätetty, että sisäilmaoireilusta kärsiville alaluokkien oppilaille osoitetaan korvaavat tilat Parhallahden ja Pirttikosken koululla. Oireileville yläkoululaisille on päätetty hankkia väistötilta ja opetusryhmät lukuvuotta 2018-2019 varten on muodostettu tämän mukaisesti. Korvaavat tilat (kontit) on määrä saada käyttöön kuluvan vuoden marraskuussa. Lisäksi on pantu vireille lukion laajennushanke, jonka myötä saadaan uusia opetustiloja. Näiden tilojen on määrä valmistua vuoden 2019 syksyllä. Lisäksi kunta on käynnistänyt Koulu2022-hankeen, jonka myötä Saaren koululle on määrä valmistua uudet koulutilat vuoteen 2022 mennessä.

10.9.2018 kunnanhallitus on päättänyt käynnistää väistötilakoulun suunnittelun siten, että Saaren koulun tilat korvataan riittävillä väistötiloilla 1.8.2019 alkaen.

Alla oleviin linkkeihin on koottu asian käsittelyssä syntynyttä dokumentaatiota, jota täydennetään sitä mukaa kuin sitä syntyy.

Saaren koulua koskevia raportteja:
Sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus 2016
PDF, 4285 kb
Kunnan teknisen toimen raportti tehdyistä toimenpiteistä 23.2.2018
pdf, 196 kb
Korjaustoimenpiteiden tarkastusraportti 4.4.2018
pdf, 1093 kb
Sisäilmatutkimuksen tutkimusraportti 4.5.2018
pdf, 8325 kb
Ympäristöterveydenhuollon lausunto kuntotutkimuksista 15.6.2018
pdf, 1138 kb
Ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus 25.6.2018
pdf, 811 kb
Muistio sisäilman ylipaineistuksesta 16.7.2018
pdf, 176 kb
Raportti merkkiainekokeista 27.7.2018
pdf, 101 kb
Ympäristöterveydenhuollon lausnto merkkiainekokeista 17.8.2018
pdf, 774 kb
Sisäilma-asiantuntija Jaakko Leinosen muistio 23.8.2018pdf, 14 kb

Työterveyslaitoksen lausunto sisäilmastokyselystä 26.4.2018 pdf, 470 kb

Saaren koulun käsittely kunnan hallintoelimissä
Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja 8.9.2016 § 113,Saaren koulun kuntoarvio ja tekninen PTS / Kuntotutkimuksen tulokset ja pikaisesti tehtävät korjakset /Ilmanvaihtoselvityksen mukaisten IV-toimenpiteiden toteuttaminen 2016

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 13.2.2017 § 71, Valtuutettujen aloitteet / Saaren koulun kehittäminen

Valtuuston kokouksen pöytäkirja 22.2.2017 § 17, Valtuutettujen aloitteet / Saaren koulun kehittäminen

Sivistyslautakunan pöytäkirja 17.5.2018 § 56,Kuntalaisaloite väistötilat Saaren koululle

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 28.5.2018 § 169, Saaren koulun lisätilojen hankinta

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 12.6.2018 § 59, Saaren koulun lisätilojen hankinta

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 25.6.2018 § 206, Saaren koulun lisätilojen hankinta

Kunnahallituksen kokouksen pöytäkirja 10.11. 2018, Saaaren koulun väistötilat

Koulun asiasta antamat tiedotteet

Wilmatiedote 2.3.2018jpg, 112 kb
Wilmapikaviesti 21.3.2018jpg, 145 kb
Wilmatiedote 5.4.2018jpg, 98 kb
Wilmapikaviesti 12.4.2018jpg, 88 kb
Wilmatiedote 18.4.2018jpg, 476 kb
Wilmatiedote 29.5.2018jpg, 210 kb
Wilmatiedote 26.6.2018jpg, 94 kb
Wilmatiedote 27.6.2018jpg, 226 kb
Wilmapikaviesti 27.6.2018jpg, 319 kb
Wilmatiedote 3.8.2018jpg, 143 kb