Pyhäjoelta virtaa

Kirjasto, kulttuuri ja muut vapaa-ajanpalvelut kuuluvat kaikille kuntalaisille ja ovat kiinteä osa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Varallisuus, asuinpaikka tai elämäntilanne ei saa vaikuttaa näiden palvelujen saavutettavuuteen. Monipuoliset harrastukset joko itse tehden tai nauttimalla toisten tuotoksista tuovat iloa ja virkistystä elämään sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Raahe-opiston taide-ja liikuntaryhmät mahdollistavat ja elävöittävät kuntalaisten vapaa-ajan tarjontaa, mm. harrastajateatteri.

Vapaa-ajanpalvelujen tavoitteena on saada eri-ikäisistä pyhäjokisista aktiivisia ja osallistuvia kuntalaisia.