Kysely kaikille yhdistyksille ja järjestöille

Yhdistykset ovat tärkeä osa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työtä Raahen seutukunnassa (Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki). Yhdistykset järjestävät mm. kerho- ja vertaistoimintaa, liikuntapalveluja, kulttuuritoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia ja tukevat näin kuntien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Raahen seudulle on lähdetty valmistelemaan keväällä 2020 kumppanuusasiakirjaa, johon kirjataan yhteistyössä yhdistysten, Raahen seudun kuntien sekä hyvinvointikuntayhtymän välisiä yhteisiä käytäntöjä.

Kumppanuusasiakirjan tavoitteena on lisätä yhdistysten mahdollisuuksia toteuttaa erilaista toimintaa ja tapahtumia sekä mahdollistaa yhdistysten välisen yhteistyön kehittymistä. Tavoitteena on mahdollistaa tiiviimpi yhteistyö yhdistysten, kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän välille sekä mm. selkeyttää tilojen käyttöön liittyviä käytänteitä sekä lisätä järjestöjen näkyvyyttä ja toimintaa Raahen seudulla.

Yhdistyskyselyn vastauksia hyödynnetään kumppanuusasiakirjan valmistelussa.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 min. Vastausaikaa on jatkettu 6.9.2020 saakka.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/CC91A07BE58FBAD9

Kutsumme yhdistykset yhteiseen keskustelutilaisuuteen Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella 30.9.2020 klo 18.00, jossa käymme läpi kyselyn tuloksia ja suunnittelemme yhteistyömahdollisuuksia sekä kumppanuusasiakirjaa. Varaa päivämäärä jo kalenteriisi.

Kiitos jo etukäteen ajastanne!

Yhteistyöterveisin
Pyhäjoen kunnan järjestöyhdyshenkilö, vapaa-aikaohjaaja Tiina Peltola ja Tanja Ryymin, Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke