Liikuntasalisuunnitelmat nähtävillä

Tiedote liikuntasalisuunnitelmien nähtävilläolosta

Koulun rakentaminen ja liikuntasalin suunnittelu

Pyhäjoen uuden koulun rakentaminen alkaa pian, rakentajaksi on valittu Rakennusliike Sorvoja Oy Oulaisista. Kevään aikana myös liikuntasalin suunnittelu on edennyt. Sen suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy kunnanhallituksen asettaman ohjausryhmän ohjauksessa. Nyt on tullut liikuntasalin suunnitelma­luonnoksen julkisen esittelyn ja mielipiteiden kuulemisen aika.

Tavoitteet ja lähtökohdat

Liikuntasali on osa koulukampusta: yhdessä Saaren koulun ja lukion kanssa se muodostaa toiminnallisen koko­naisuuden, jossa varsinkin koulun ja liikuntasalin yhteys tulee olemaan tiivis. Vaikka koulu ja liikuntasali ovat kaksi erillistä rakennusta, kahdeksan metrin pituisen yhdyskäytävän kautta niiden välillä liikkuminen on pyritty saamaan mahdollisimman sujuvaksi.

Liikuntasalin suunnittelun toiminnallisena tavoitteena on ollut saada Pyhäjoelle monitoimitalon perinteitä jatkava, kaikkia kuntalaisia palveleva monikäyttörakennus. Vaikka liikuntasali aputiloineen suunnitellaan ennen kaikkea liikunnallisista lähtökohdista, sen on tarkoitus taipua koulun ja kansalaisyhteiskunnan muihinkin tarpeisiin, Pyhäjoen Messujakaan unohtamatta. Varsinaisen salin koko on 760m2 ja se on jaettavissa kolmeen lohkoon. Pelikäyttöä ajatellen sen lattia­materiaaliksi on suunniteltu laadukasta massapinnoitetta. Saliin on tulossa 300 paikan siirtokatsomo pää­asiassa juhla- ja tapahtumakäyttöön.

Yhteydet liikuntasalin pesu- ja pukuhuonetiloihin on suunniteltu siten, että niiden käyttö on sujuvaa niin koulun sisältä kuin sen ulkopuoleltakin: pesu- ja pukutiloihin pääsee joko koulun ja liikuntasalin välisen yhdyskäytävän kautta tai pysäköinti- ja urheilualueen puolelta, johon ulkosisäänkäynnit on sijoitettu. Saliin kulku juhlissa tai muissa kokoontumisissa on myös mahdollista sekä ulkoa pysäköinti- ja urheilualueen suunnasta että koulun tilojen kautta.

Aikataulu

Liikuntasalin osalta aikataulu etenee seuraavasti: lopulliset arkkitehtisuunnitelmat valmiit elokuussa 2020, raken­tamisen aloitus keväällä 2021 ja liikuntasali valmis koulun kanssa yhtä aikaa kesällä 2022.

Toiveet ja vaikuttaminen

Liikuntasalisuunnitelmia oli alun perin tarkoitus esitellä yleisötilaisuudessa. Tästä ajatuksesta on pandemian vuoksi jouduttu luopumaan. Luonnoksiin on kuitenkin mahdollista tutustua kunnan verkkosivuilla, jossa ne ovat nähtävillä 31.5.2020 asti kommentointia varten.

Liikuntasalin luonnoksia koskevat kommentit pyydetään osoittamaan 31.5.2020 mennessä ensisijaisesti sähkö­postitse Jyrki Määtälle tai Aimo Korvelle. Kirjallinen palaute pyydetään osoittamaan Jyrki Määtälle osoitteeseen Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki.

Lisätietoja antavat:

Kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä
puh.040 359 6014
jyrki.maatta [at] pyhajoki.fi

Tekninen johtaja Aimo Korpi
puh. 040 359 6050
aimo.korpi [at] pyhajoki.fi