Matinsaaren osayleiskaava ja asemakaava hyväksytty

Pyhäjoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2020 hyväksynyt Matinsaaren osayleiskaavan ja asemakaavan. Matinsaari sijaitsee Pyhäjoen suistossa n. 2 kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Matinsaaren alueen kaavoittamisella Pyhäjoen kunta pystyy kuntastrategiansa mukaisesti tarjoamaan houkuttelevia tontteja Pyhäjoen vahvuuksien, veden ja luonnon ääreltä. Alueen sadasta tontista 46 onkin omarantaisia. Valtaosa alueen tonteista on omakotitalotontteja (AO), yhtiömuotoista rakentamista voidaan sijoittaa AP-, AP-1 ja AL-tonteille.

Matinsaaren kaavoittamisen runkona on toiminut arkkitehti Pentti Kelan 2017 laatima ideasuunnitelma. Ideasuunnitelman poh­jalta käynnistettiin yleiskaavan laatiminen 2018 ja asemakaavan laatiminen 2019. Kaavoituskonsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy ja Pyhäjoen kunnassa kaavoitushanketta ovat ohjanneet kaavoituksen ohjausryhmä ja kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä.

Matinsaaren asemakaava-alueen koko on maa- ja vesialueineen 74 hehtaaria, josta maa-alueen osuus on 61,4 hehtaaria. Maa-alueeseen sisältyy 35 hehtaarin suuruisen Matinsaaren lisäksi sen pohjoispuolella Tuhkasennokantien molemmille puolille sijoit­tuva maa-alue sekä Ollinmäelle ulottuva katualue. Asemakaavassa on erilaisia asumiselle osoitettuja korttelialueita 24,8 heh­taaria ja puisto-, lähivirkistys ja metsäalueita 26,5 hehtaaria. Matinsaaren kaavoittamisessa onkin kantavana ajatuksena ollut Matinsaaren keskeisellä alueella sykkivä puistosydän ja sitä reunustava hengittävä ja ilmava korttelirakenne. Alueen pääväylä on Matinsaarentie, jolta haarautuvat paikallisperinteen mukaan nimetyt tonttikadut. Tonttikadut yhdistyvät kevyenliikenteen väyliin siten, että saaren ympäri muodostuu yhtenäinen rengaslenkki.

Tonttitarjonnassa on pyritty monipuolisuuteen sekä tonttien koon että käyttötarkoitusten osalta. Saaressa omakotitonttien (AO) koko vaihtelee n. 1000 m2:stä yli 2000 m2 keskikoon ollessa 1680 m2. Saaren etelärannalla on kahdeksan keskikooltaan 2134 m2 suuruista loma-asuntotonttia (RA). Näille tonteille voi rakentaa myös ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun erillispientalon.

Saaren vastarannalla Tuhkasennokantien koillispuolella on kuusi keskikooltaan 6849 m2 suuruista pientalotonttia (AO-1), joille on mahdollista asumisen lisäksi sijoittaa myös pienimuotoisia maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä rakennuksia tai ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia liike-, työskentely- tai teollisuustiloja.

Matinsaarta on vuosien 2018-2020 aikana esirakennettu läjittämällä alavimmille saaren osille ydinvoimalan rakennustyömaalta saatuja ylijäämämaita.

Lisätiedot:
kunnanjohtaja Matti Soronen, p.040-359 6001
kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä, p. 040-359 6014

Faktat: Matinsaaren asemakaava
Ala yht. 74,0 ha, josta:

A Asuminen 23,1 ha 31,2 %
V virkistys 18,9 ha 25,6 %
W vesialue 12,6 ha 17,1 %
L liikenne 9,9 ha 13,3 %
M metsä 7,6 ha 10,3 %
RA loma-asuminen 1,7 ha 2,3 %
E suoja, huolto 0,2 ha 0,2 %