Monitoimitalon, teknisen työn tilan ja meijerin piipun purkaminen

Pyhäjoen kunta on tehnyt Maarakennus Majava Oy:n kanssa kokonaishankintasopimuksen useiden kunnan omistamien rakennusten purkamisesta. Purkuhankinnan kohteena ovat olleet jo puretut kaksi rivitaloa (Niskantie 6 ja Pormannintie 4) ja omakotitalo (Ylikiiskiläntie). Tälle kesälle ajoittuvat Monitoimitalon purkutyö, joka on sovittu tehtäväksi 2.5.-29.6. välisenä aikana, meijerin piipun purku elokuussa 2022 ja koulun teknisen tilan purku syys-lokakuussa.

Purkutyöt tehdään kokonaisurakkana. Purku-urakoitsija vastaa työmaasta ja sen turvallisuudesta. Toukokuun alussa aloitettava Monitoimitalon purkutyön työmaa-alue aidataan verkkoaidalla ja työmaaliikenne on erotettu omalle väylälle ja koululaisliikenne on ohjattu uuden pyörätien kautta. Purkutyön ajan alueella liikkumiseen on osoitettu tarpeellisia korvaavia yhteyksiä. Vastaavin turvajärjestelyin toteutetaan työmaat myös koulun teknisen työn rakennuksen ja meijerin piipun purkamisessa.

Ennen purkutyötä kaikilla kohteilla on tehty määräysten mukainen haitta-ainekartoitus. Mahdolliset haitalliset materiaalit on poistettu rakennuksista ennen purkutöitä. Kaikkien purettavien kohteiden purkumateriaali lajitellaan työmaalla rakennuslupaviranomaiselle toimitetun purkamisen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Materiaalista valtaosa menee kierrätykseen ja jatkokäsiteltäväksi kiertotalouden periaatteita noudattaen. Betonijäte, tiilijäte ja kiviaines hyödynnetään MARA-asetuksen mukaisesti maarakentamisessa. Maarakennusmateriaali käytetään asetuksen määräysten mukaisesti Matinsaaren alueella infran rakentamiseen. Suunnitelman mukaisesti maarakentamiseen käytettävän materiaalin murskaustyö (pulverointi) tehdään purkutöiden jälkeen yhdessä murskausjaksossa. Häiriintyvien kohteiden sijainti huomioiden murskauspaikaksi on valittu koulun pihapiirin sijaan Matinsaari, jonne murskattava materiaali välivarastoidaan ennen murskausta. Murskaus tehdään purkutöiden päätyttyä loppusyksystä.

Purkukohteiden läheisyydessä ja purkutyön työmaaliikenteestä saattaa ajoittain aiheutua häiriöitä. Purkutyöhön liittyvistä asioista saa tarvittaessa lisätietoja Pyhäjoen kunnasta Aimo Korvelta ja purku-urakoitsijan työmaavastaavalta Arto Alapereeltä.    

26.4.2022     
Pyhäjoen kunnan tekniset palvelut