Nuorten kesätyöllistäminen 2021

Pyhäjoen kunta työllistää vuosittain kesätöihin nuoria kolmesta ikäluokasta sekä myös tukee yhteisöjä 300 euron kesätyösetelillä pyhäjokisten nuorten kesätyöllistämiseksi. Myönnettävä tuki kohdistetaan palkkakustannuksiin ja se maksetaan jälkikäteen tuen ehdot täyttävälle työnantajalle.

Kukin ehdot täyttävä nuori saa yhden kesätyösetelin. Setelin saava nuori hankkii itse kesätyöpaikan haluamastaan yrityksestä, yhteisöstä tai kotitaloudesta. Uutena kesätyöllistymisen muotona nuori voi perustaa oman kesäyrityksen ja hakea tähän kesäyrittäjäsetelillä kunnalta tuen.

Kesäsetelityönantajalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus. Myös kotitalous voi toimia työnantajana, jolloin henkilötunnus on riittävä. Kotitalous ei voi palkata kesätyösetelillä lähisukulaista.

Yhteisön, yrityksen tai kotitalouden on maksettava kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen. Työsuhteen keston on oltava vähintään kaksi viikkoa ja enintään 30 h / viikko kesä - elokuun aikana. Kun kesätyösetelin ehdot ovat täyttyneet, Pyhäjoen kunta maksaa työnantajalle tai nuorelle kesäyrittäjälle nuoren kesätyöllistämisestä vuosittain vahvistetun kesäsetelituen.

Pyhäjoen kunta tarjoaa myös pyhäjokisille, vuonna 2003-2005 syntyneille nuorille, mahdollisuuden työllistyä Pyhäjoen kunnan kesätyöpaikkaan. Kesätyön kesto on 2 viikkoa ja työaika 30 h viikossa.

Kunnan tarjoamat kesätyöpaikat liittyvät erilaisiin Pyhäjoen kunnan tuottamiin palveluihin: ulkoalueiden hoitotehtäviin puistoissa, liikunta-alueilla ja kiinteistöissä, monipuolisiin tehtäviin päiväkodeissa, kirjastossa ja museossa sekä puhdistuspalveluiden avustaviin tehtäviin.

Avoimet kesätyöpaikat julkaistaan Pyhäjoen kuulumiset -paikallislehdessä ja Kuntarekry sivustolla.

Lisätiedot: Anne Röning, puh. 040 359 6110

Pyhäjoen kunta