Opetusjärjestelyt opetustoimessa 14.5.2020 alkaen

Maan hallituksen päätöksen mukaisesti opetuksessa siirrytään 14.5.2020 alkaen takaisin normaaliolojen lainsäädännön mukaisiin opetusjärjestelyihin, esi- ja perusopetuksen osalta käytännössä siis lähiopetukseen. Lukiokoulutuksen osalta on linjattu, että toiminta jatkuu pääosin etäopetuksena.

Paluussa lähiopetukseen otetaan huomioon tartuntariskin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet. Kun lähiopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä lisääntyy rajoitusten poistuessa merkittävällä tavalla, on tärkeää, että paluuseen liittyvät turvallisuusasiat, kuten opetusjärjestelyt ja niihin liittyvät hygienia- ja suojaustoimenpiteet suunnitellaan huolellisesti. Samanaikaisesti opetusta edellytetään kuitenkin toteutettavan lähtökohtaisesti lukujärjestyksen mukaisesti. Tämä vaatii sovittelua.

Turhia kontakteja on tarpeen välttää, erityisesti aikuisten kontakteja. Tämän vuoksi on sovittu toimenpiteistä, jotka tähtäävät tähän. Opetustiloiksi otetaan muita tiloja esim. kirjasto ja osa lukion tiloista perusopetustarpeisiin, jotta väljyyttä saadaan aikaan. Suuria opetusryhmiä jaetaan pienemmiksi. Opetusryhmien pitämiseksi erillään toisistaan ryhmille osoitetaan omat välituntialueet ja ruokailua porrastetaan ja se järjestetään opetusryhmittäin. Opetusjärjestelyissä pyritään siihen, että samat opetusryhmät toimivat samojen aikuisten kanssa. Koulukuljetuksia ei ole sovittu porrastettavaksi, mutta liikennöitsijän kanssa yhteistyössä pyritään varmistamaan kuljetusten mahdollisimman hyvä hygieniataso.

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee siis osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Esimerkiksi sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta.

Oppilaiden kanssa keskustellaan etäopetusjakson aikaisista kokemuksista sekä normaaliajan koulutyöstä poikkeavista toimintatavoista kuten suojautumis- ja hygieniatoimista ikätaso huomioiden.

Seuraanne tilannetta ja viranomaisten ohjeita ja toimimme niiden mukaisesti.
Koulut tiedottavat tarkemmin kouluja koskevista yksityiskohtaisista ratkaisuista.

THL:n JA OKM:n ohje 4.5.2020 opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirus-epidemian aikana:

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf

Pyhäjoen opetustoimi

Tiedote (Word-dokumentti)