Pyhäjoella on nyt 100 tuulivoimalaa

Tuulivoimalan lavan nostoKeskiviikkona 16.11.2022 nostettiin Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulivoimala-alueella kuntaan sadannen tuulivoimalan lapoja. Harjakorkeuteen saatiin WPD Finland Oy:n Karhunnevankankaan tuulipuiston voimala nro 13. Kaikkiaan alueelle tuulivoimaloita tulee 33.

Pyhäjoen kunnan alueelle on tähän mennessä myönnetty rakennusluvat kaikkiaan 114 teollisen mittakaavan tuulivoimalalle. Niiden yhteenlaskettu nimellisteho on 558 MW. Samaan aikaan Suomessa on valmiina 1000 voimalaa. Eli Pyhäjoen kunnan alueella on 10 % koko maan voimalamäärästä. Maahamme rakennetuilla tuulivoimaloilla on jo tuntuva vaikutus maan energiahuollossa, kun tuulta on.

Kunnalle tuulivoimalat tuottavat huomattavan määrän verotuloja. Tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksia on huomioitu mm. vaatimuksella kaikkien voimaloiden ympäristöluvista. Ympäristölupiin on kirjattu velvoitteita toiminnan raportoinnista ja vaikutusten seurannasta.