Pyhäjoelle hieno maankohoamisrannikon metsien luonnonsuojelualue

Pyhäjoen Pohjankylän osakaskunta ja Pyhäjoen seurakunta ovat hakeneet omistamilleen alueilleen luonnonsuojelualueiden perustamista.
Lue lisää ELY:n sivuilta