Pyhäjoen kunnassa haettavana koulukuraattorin viransijaisuus

Pyhäjoen opetustoimessa julistetaan haettavaksi 

KOULUKURAATTORIN VIRANSIJAISUUS

1.8.2021 - 2.4.2022 väliseksi ajaksi

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin.
Työ sisältää opetushenkilöstön ja huoltajien konsultointia, oppilaiden yksilötapaamisia sekä ryhmätoiminnan järjestämistä.

Koulukuraattorin työtehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja ja kykyä työskennellä sekä moniammatillisissa työryhmissä että itsenäisesti. Arvostamme koulumaailman ja lastensuojelun tuntemusta, työkokemusta lasten ja nuorten parissa, sekä valmiutta kehittää koulukuraattorin työtä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 § mukainen kelpoisuus (sosiaalityöntekijä). Kyseisen säädöksen mukaisen kelpoisuuden omaavien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioida mainitun lain  6 § mukaan kelpoiset (sosiaaliohjaaja) hakijat.

Hakemukset tehtävään toimitetaan Kuntarekryn kautta, www-osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 358499) 12.5.2021 mennessä. Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista.

Valinta on ehdollinen. Valinnan vahvistaminen edellyttää, että valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukaisen rekisteriotteen.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat:

koulukuraattori Hanna-Leena Kurkelahanna-leena.kurkela [at] edu.pyhajoki.fi ( )hanna-leena.kurkela [at] edu.pyhajoki.fi 040 3596113
sivistystoimenjohtaja Antero Tervonen antero.tervonen [at] pyhajoki.fi 040 3596101