Tiedote 22.1.2021 / Lasten ja nuorten liikuntaharrastustoiminnan koronarajoituksiin muutoksia

TIEDOTE
22.1.2021 klo 14.00

Lasten ja nuorten liikuntaharrastustoiminnan koronarajoituksiin muutoksia

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on päivittänyt suosituksiaan 19.1.2021.

Pyhäjoen kunnan koronatilanne on pysynyt maltillisena ja tästä syystä 18.1.2021 annettuja rajoituksia muutetaan. Maanantaista 25.1.2021 alkaen sallitaan alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu ryhmämuotoinen liikuntaharrastustoiminta. Toimintaa varten avataan koulujen liikuntasalit ja monitoimitalo.

Liikuntatilojen osalta jokaisella harrastusryhmällä tulee olla nimettynä vähintään 18-vuotias vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö. Vastuuhenkilön tulee tiloja koskevien käyttösääntöjen lisäksi huolehtia, että:
• toimintaan osallistutaan vain terveenä
• toiminnassa noudatetaan koronaviruksen torjumiseen annettuja ohjeita
• osallistujien ja lasten saattajien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa
• saattajat eivät jää sisätiloihin
• toimintaan osallistuu kerrallaan korkeintaan 10 henkilöä mukaan lukien valmentaja/ohjaaja
• alle 12-vuotiaiden ja 12 – 17-vuotiaiden ikäryhmät eivät osallistu toimintaan samanaikaisesti
• pukuhuoneiden käyttö minimoidaan, paikalle tullaan varusteet päällä ja tilasta lähdetään suoraan pois

Muilta osin koronarajoitukset säilyvät ennallaan. Päätökset ovat voimassa 1.2.2021 asti.

22.1.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä