Tiedote poikkeusolomääräysten toimeenpanosta opetustoimessa