Olet tässä

Jätehuollon ohjaus ja valvonta

Pyhäjoen kunnan alueella jätehuollosta vastaa usean kunnan alueella toimiva Vestia.

Jokaisen vakinaisesti asutun ja vapaa-ajan asunnon tulee olla liittynyt yksin tai yhdessä jonkin toisen kiinteistön kanssa järjestettyyn jätteiden keräilyyn. Kaikki kierrätettäväksi kelpaava jäte kannattaa toimittaa yhteisiin vastaanottopisteisiin tai kunnassa järjestettävään kierrätettävän ja hyödynnettävän materiaalin vastaanottopaikalle eli hyötyjäteasemalle. Tarkempia jätehuollon määräyksiä on annettu jätehuoltomääräyksissä.

Kunnan velvoitteena on huolehtia jätehuollon yleisestä valvonnasta

Lisätietoja jätehuollosta