Olet tässä

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen – uusia suosituksia voimaan Pyhäjoella

Koko Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat nousussa. Alueella otetaan käyttöön epidemian kiihtymisvaiheen suosituksia.

Tartuntamäärien kasvu keskittyy edelleen Ouluun, mutta koko aluetta koskevilla suosituksella halutaan ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä. Uudet suositukset tulevat voimaan torstaina 26.11. ja ovat voimassa 18.12.2020 asti.

Pyhäjoen kunta ottaa käyttöön alueellisen PPSHP:n COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset. Pyhäjoen kunta suosittelee, että tilaisuuksissa ja kokouksissa toimitaan niin, että niissä käytetään etäyhteyksiä siten, että 10 hengen henkilömäärä ei ylity. Suositus yksityistilaisuuksista ei koske yleisötilaisuuksia, kuten urheilu- ja kulttuuritapahtumia, edellytyksellä että tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. (kts. ohje)

Pyhäjoen kunnan työntekijät tekevät etätöitä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Kunta siirtyy etäkokouskäytäntöihin mahdollisimman kattavasti, fyysisiä kokouksia järjestetään vain erityissyistä ja erityisjärjestelyin. Pyhäjoen kunnassa otetaan käyttöön maskit työpaikoilla sisätiloissa, kaikissa niissä tehtävissä, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Pyhäjoen kunta suosittaa, että kuntalaiset hakeutuisivat koronatestiin lievissäkin oireissa, ja oireisena pidättäytyisivät kaikista sosiaalisista kontakteista oman perheen ulkopuolella.

Oireisena ei tule lähteä kouluun, töihin tai harrastamaan.

Uudet suositukset ajalle 26.11.-18.12.2020

Laajennettu etätyösuositus
• Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
• Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• Toisen asteen oppilaitoksissa (lukio)
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.

Yksityistilaisuudet
• Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä

Harrastusryhmät
• Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoiseen harrastamiseen annettuja tarkennettuja turvallisuusohjeita

Riskiryhmät
• Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike)

Muutoksia Pyhäjoen kunnan suunnitelluissa tapahtumissa
• Kaikki Pyhäjoen kuntaorganisaation järjestämät kokoukset (pois lukien valtuusto), kokoontumiset, jouluateriat, työpaikkapalaverit sekä muut vastaavat tapahtumat perutaan tai siirretään pidettäväksi myöhemmin tai etäyhteyden kautta.

26.11.2020
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot