Olet tässä

Koronaviruksen kiihtymisvaiheen rajoitukset Pyhäjoella 19.8.2021 alkaen

Alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 17.8.2021 linjannut suositukset ja rajoitukset Pohjois-Pohjanmaan alueelle (kts. suositukset ja rajoitukset).

Pyhäjoella on todettu kuusi koronatartuntaa ajalla 18.8.-19.8.2021.

Saaren koululla on todettu koronavirustapaus, jonka vuoksi koulun 2. luokan oppilaat ja opettajat on määrätty karanteeniin. Kaikkien koululla opiskelevien kannattaa tarkkailla vointiaan, sillä muutkin koulutiloissa oleskelleet ovat saattaneet altistua koronavirukselle 10.-17. elokuuta. Karanteeni koskee toistaiseksi vain 2. luokkaa. Mikäli kuka tahansa koulun oppilas tai henkilökuntaan kuuluva alkaa tuntea koronaoireita, testeihin on syytä hakeutua matalalla kynnyksellä. Jäljitystyö jatkuu ja altistuneisiin tullaan olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 19.8.2021 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella 19.8.2021 alkaen.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 19.8.2021 alkaen
 

Laajennettu etätyösuositus
Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
Suositellaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita.

Maskia käytetään:
• julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
• peruskouluissa 6. luokasta lähtien sekä lukiossa
• työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä
• terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä
• suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Tapahtumat
Tapahtumanjärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että riittävät turvavälit ja muut hygieniakäytänteet toteutuvat. (kts. STM:n ohje)
Riskiryhmät
• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vierailessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
• Mikäli vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse tehdään, toimitaan THL:n ”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)
Koronatestiin hakeutuminen
Hengitystieinfektio-oireiden, kuten yskän, kurkkukivun, nuhan tai hengenahdistuksen ilmettyä tulee koronatestiin hakeutua matalalla kynnyksellä. (kts. RAS:n rokotukset)

 

19.8.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä