Olet tässä

Uusia koronaviruksen leviämisvaiheen rajoituksia Pyhäjoelle 1.12.2020 alkaen

Alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan lauantaina 28.11.2020 todennut Pohjois-Pohjanmaan olevan koronaviruksen leviämisvaiheessa. Alueellinen koordinaatioryhmä on antanut suositukset 29.11.2020. (kts. suositukset).

Pyhäjoella ei edelleenkään ole tilastoitu yli viittä koronatartuntaa, mutta maakunnassamme ja lähialueellamme tilanne on huonontunut nopeasti ja maakunta on siirtynyt viruksen leviämisvaiheeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut alueen viranomaisia tiukentamaan rajoituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 30.11.2020 päättänyt uusista, kunnan toimivallassa olevista rajoituksista STM:n ja alueellisen koordinaatioryhmän ohjeistuksen mukaisesti.

Vaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja terveydenhuollon kantokykymme turvaamiseksi on erittäin tärkeää, että tarpeettomista tapaamisista pidättäydytään eikä yli 10 hengen kokoontumisia järjestetä ollenkaan, kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla liikuttaessa ja huolellisesta käsihygieniasta sekä turvaväleistä huolehditaan. Kaikki työt, jotka voidaan tehdä etänä, on syytä siirtää viimeistään nyt etätöiksi.

Rajoitusten tavoitteena on palauttaa tautitilanne perustasolle ja ennaltaehkäistä hengenvaarallisten tartuntojen syntymistä. Terveydenhuollon kantokyky ja henkilöresurssit on pystyttävä turvaamaan myös lähestyvän joulun aikana.

Uudet koronatoimenpiteet ajalle 1.12.-18.12.2020

Kunnan tilojen käyttöä rajoitetaan
• Kirjasto (rajoitettu käyttö, maksimi viisi asiakasta kerrallaan)

Seuraavat tilat suljetaan kokonaan ulkopuoliselta käytöltä:
• monitoimitalo ja kuntosali
• nuorisotila
• koulujen ja liikuntapaikkojen harrastekäyttö
• kunnantalo
• Monela

Toinen aste siirtyy etäopetukseen
• Pyhäjoen lukio siirtyy kokonaisuudessaan etäopetukseen 3.12. alkaen ja jatkuen joululomaan saakka. Välttämätön lähiopetus sallitaan. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään
• Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.
• Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12–17 vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Laajennettu etätyösuositus
• Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.
Etäkokouskäytännöt
• Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)
• Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
• Toisen asteen oppilaitoksissa (lukio)
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet
• Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä
Yksityistilaisuudet
• Suositellaan, ettei yksityistilaisuuksia järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Riskiryhmät
• Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).
• Mikäli vierailuja tehdään, toimitaan THL:n
”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)
• Potilaiden ja asukkaiden suojaamiseksi sairaalan osastoille on vierailut kielletty ja lisäksi suositellaan vahvasti välttämään vierailuja palvelukeskus Jokikartanoon ja asumispalveluyksiköihin. Erityistilanteiden vaatimat vierailut (esim. saattohoito) sovitaan yksikön esimiehen tai vastuuhenkilön kanssa.
• Ikääntyneiden päivätoiminta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta suljetaan.
• Palvelukeskus Jokikartanossa ruokailumahdollisuus suljetaan talon ulkopuolisilta asiakkailta.

Muutoksia Pyhäjoen kunnan suunnitelluissa tapahtumissa
• Kaikki Pyhäjoen kuntaorganisaation järjestämät kokoukset (pois lukien valtuusto), kokoontumiset, jouluateriat, työpaikkapalaverit sekä muut vastaavat tapahtumat perutaan tai siirretään pidettäväksi myöhemmin tai etäyhteyden kautta.

30.11.2020
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot