Olet tässä

Koronaviruksen leviämisvaiheen rajoituksia jatketaan Pyhäjoella 18.1.2021 saakka

Alueellinen koordinaatioryhmä on 15.12.2020 linjannut, että Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevia suosituksia jatketaan. (kts. suositukset)

Aluehallintovirasto on antanut 17.12.2020 tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan alueelle 19.12.2020-18.1.2021. Päätös liitteenä.

Maakunnassa ollaan edelleen COVID-19 -viruksen leviämisvaiheessa. Tartuntojen riski on edelleen suuri joulun aikaan ihmisten lisääntyvän liikkumisen takia, mikä omalta osalta puoltaa suositusten ja rajoitusten jatkamista.

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 17.12.2020 päättänyt jatkaa 30.11.2020 tehtyjä rajoituksia 18.1.2021 saakka.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 18.1.2021 saakka

Kunnan tilojen käyttö
• Kirjastossa on rajoitettu käyttö, maksimi viisi asiakasta kerrallaan


Seuraavat tilat on suljettu kokonaan ulkopuoliselta käytöltä:
• monitoimitalo ja kuntosali
• nuorisotila
• koulujen ja liikuntapaikkojen harrastekäyttö
• kunnantalo
• Monela


Toinen asteen koulutus
• Pyhäjoen lukio jatkaa etäopetuksessa 18.1.2021 saakka. Välttämätön lähiopetus sallitaan. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.


Ryhmäharrastustoiminta
• Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytyksissä 18.1.2021 saakka. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.
• Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12–17 vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos harrastustoimintaa jatketaan, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.


Laajennettu etätyösuositus
• Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.


Etäkokouskäytännöt
• Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.


Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat pääsääntöisesti yli 15-vuotiaita. Lisäksi on annettu suositus maskien käytöstä Saaren koulun 7-9 luokilla.


Maskia tulee käyttää:
• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• Joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
• Toisen asteen oppilaitoksissa
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)


Yleisötilaisuudet
• Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä


Yksityistilaisuudet
• Suositellaan, ettei yksityistilaisuuksia järjestetä. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.


Riskiryhmät
• Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).
• Mikäli vierailuja tehdään, toimitaan THL:n
”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)
• Potilaiden ja asukkaiden suojaamiseksi sairaalan osastoille on vierailut kielletty ja lisäksi suositellaan vahvasti välttämään vierailuja palvelukeskus Jokikartanoon ja asumispalveluyksiköihin. Erityistilanteiden vaatimat vierailut (esim. saattohoito) sovitaan yksikön esimiehen tai vastuuhenkilön kanssa.
• Ikääntyneiden päivätoiminta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on suljettu.
• Palvelukeskus Jokikartanossa ruokailumahdollisuus on suljettu talon ulkopuolisilta asiakkailta.

17.12.2020
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä