Olet tässä

Koronaviruksen leviämisvaiheen rajoituksia jatketaan Pyhäjoella 1.2.2021 saakka

Aluehallintovirasto on antanut 14.1.2021 tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan alueelle 19.1.2021-1.2.2021. (kts. päätös).

Maakunnassa ollaan edelleen COVID-19 -viruksen leviämisvaiheessa. Alueellinen koordinaatioryhmä on linjannut, että alueelle aiemmin annettuja suosituksia jatketaan 1. helmikuuta saakka. Maskien käyttöä suositellaan nyt valtakunnallisten suosituksien mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 14.1.2021 päättänyt jatkaa 18.12.2020 tehtyjä rajoituksia 1.2.2021 saakka.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 1.2.2021 saakka
Kunnan tilojen käyttö

• Kirjastossa on rajoitettu käyttö, maksimi viisi asiakasta kerrallaan

Seuraavat tilat on suljettu kokonaan ulkopuoliselta käytöltä:
• monitoimitalo ja kuntosali
• nuorisotila
• koulujen ja liikuntapaikkojen harrastekäyttö
• kunnantalo
• Monela

Toinen asteen koulutus
• Pyhäjoen lukio jatkaa etäopetuksessa 1.2.2021 saakka. Välttämätön lähiopetus sallitaan. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta.

Ryhmäharrastustoiminta
• Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty 1.2.2021 saakka. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.
• Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12–17 vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos harrastustoimintaa jatketaan, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Laajennettu etätyösuositus
• Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
• Jatketaan etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat pääsääntöisesti yli 12-vuotiaita. Lisäksi on annettu suositus maskien käytöstä Saaren koulun 6-9 luokilla.

Maskia tulee käyttää:
• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• Joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
• Toisen asteen oppilaitoksissa
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet
• Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä

Yksityistilaisuudet
• Suositellaan, ettei yksityistilaisuuksia järjestetä. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Riskiryhmät
• Vältetään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).
• Mikäli vierailuja tehdään, toimitaan THL:n
”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)
• Potilaiden ja asukkaiden suojaamiseksi sairaalan osastoille on vierailut kielletty ja lisäksi suositellaan vahvasti välttämään vierailuja palvelukeskus Jokikartanoon ja asumispalveluyksiköihin. Erityistilanteiden vaatimat vierailut (esim. saattohoito) sovitaan yksikön esimiehen tai vastuuhenkilön kanssa.
• Ikääntyneiden päivätoiminta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on suljettu.
• Palvelukeskus Jokikartanossa ruokailumahdollisuus on suljettu talon ulkopuolisilta asiakkailta.

14.1.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot