Olet tässä

Koronaviruksen leviämisvaiheen rajoituksia jatketaan Pyhäjoella 14.3.2021 saakka

Aluehallintovirasto on antanut 5.3.2021 tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan alueelle 8.3.2021-31.3.2021. (kts. päätös).

Alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 2.3.2021 linjannut suositukset Pohjois-Pohjanmaan alueelle 28.3.2021 saakka. (kts. tiedote). Koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.3.2021, jossa se linjaa uudet suositukset.

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 5.3.2021 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella 14.3.2021 saakka.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 14.3.2021 saakka
Kunnan tilojen käyttö

• Kirjastossa on rajoitettu käyttö, maksimi viisi asiakasta kerrallaan.
• Nuorisotilat ja kerhotoiminta:
o toimintaan voi osallistua enintään 6 henkilöä kerralla
o välineiden huolellinen puhdistus käyttökertojen välillä
o vältetään osallistujien ja saattajien lähikontaktia
• Kuntosali:
o ei ole muuton vuoksi käytössä

Seuraavat tilat on suljettu kokonaan ulkopuoliselta käytöltä:
• kunnantalo
• Monela

Toinen asteen koulutus
• Pyhäjoen lukio jatkaa lähiopetuksessa 14.3.2021 saakka
• opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tarkemmin Wilman kautta

Ryhmäharrastustoiminta
Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty 14.3.2021 saakka. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voi järjestää kunnan tiloissa seuraavin rajoituksin:
• liikuntatilojen osalta jokaisella harrastusryhmällä tulee olla nimettynä vähintään 18-vuotias vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö.
• vastuuhenkilön tulee tiloja koskevien käyttösääntöjen lisäksi huolehtia, että:
▪ toimintaan osallistutaan vain terveenä ja noudatetaan koronaviruksen torjumiseen annettuja ohjeita
▪ toimintaan osallistuu kerralla korkeintaan 6 henkilöä
▪ osallistujien ja saattajien on mahdollista välttää lähikontakti
▪ saattajat eivät jää sisätiloihin
▪ paikalle tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois

Laajennettu etätyösuositus
Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä, mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
Jatketaan etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat pääsääntöisesti yli 12-vuotiaita. Lisäksi on annettu suositus maskien käytöstä Saaren koulun 6-9 luokilla.

Maskia tulee käyttää:
• julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
• toisen asteen oppilaitoksissa
• työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä mikäli turvavälit eivät toteudu
• suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 6 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 6 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Riskiryhmät
• Vältetään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).
• Mikäli vierailuja tehdään, toimitaan THL:n
”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)
• Potilaiden ja asukkaiden suojaamiseksi sairaalan osastoille on vierailut kielletty ja lisäksi suositellaan vahvasti välttämään vierailuja palvelukeskus Jokikartanoon ja asumispalveluyksiköihin. Erityistilanteiden vaatimat vierailut (esim. saattohoito) sovitaan yksikön esimiehen tai vastuuhenkilön kanssa.
• Palvelukeskus Jokikartanossa ruokailumahdollisuus on suljettu talon ulkopuolisilta asiakkailta.

5.3.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot