Olet tässä

Koronaviruksen perustason rajoitukset Pyhäjoella 10.5.-23.5.2021

Aluehallintovirasto on antanut 6.5.2021 tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan alueelle 10.5.2021-31.5.2021 (kts. päätös).

Alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 4.5.2021 linjannut suositukset ja rajoitukset 23.5.2021 saakka (kts. suositukset ja rajoitukset).

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 10.5.2021 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella ajalle 10.5.- 23.5.2021.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 10.5.-23.5.2021

Kunnan tilojen käyttö
• Kirjastossa on rajoitettu käyttö, maksimi 20 asiakasta kerrallaan.
• Nuorisotilat ja kerhotoiminta:
    • toimintaan voi osallistua enintään 20 henkilöä kerralla
    • välineiden huolellinen puhdistus käyttökertojen välillä
    • vältetään osallistujien ja saattajien lähikontaktia
• Kuntosali:
    • toimintaan voi osallistua enintään 10 henkilöä kerralla
    • varaus tapahtuu Julius-varausjärjestelmän kautta (https://www.pyhajoki.fi/varauskalenteri-julius)
    • laitteiden puhdistusvelvollisuus on jokaisella laitteiden käyttäjällä
    • kuntosalilla on desinfiointiliinoja ja -suihketta
    • varauksen voi tehdä aikaisintaan 7 päivää ennen vuoroa
    • vuoro kestää tunnin, varata voi kaksi vuoroa kerralla
    • paikalle tullaan varusteet päällä ja tilasta lähdetään suoraan pois
    • velvollisuus käyttää kasvomaskia

Seuraavat tilat on suljettu kokonaan ulkopuoliselta käytöltä:
• kunnantalo

Ryhmäharrastustoiminta
Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa voidaan järjestää Monitoimitalossa seuraavin rajoituksin:
• noudata turvaetäisyyksiä (2 metriä)
• huolehdi siitä, että urheilulajin tunnusomainen toiminta mahdollistaa turvaetäisyyden noudattamisen
• varatulla vuorolla osallistujia enintään 10 henkilöä/lohko
• paikalle tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois
• käytettävien laitteiden ja materiaalien desinfiointi ennen ja jälkeen käyttöönoton
• vahvana suosituksena kasvomaskin käyttö
• kirjaa Julius-varausjärjestelmään tehtävään varaukseen kaikkien asiakkaiden nimet ja puhelinnumerot

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on muutoin keskeytetty 23.5.2021 saakka. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.

Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voi järjestää kunnan tiloissa seuraavin rajoituksin:
• liikuntatilojen osalta jokaisella harrastusryhmällä tulee olla nimettynä vähintään 18-vuotias vastuuhenkilö ja hänelle varahenkilö.
• vastuuhenkilön tulee tiloja koskevien käyttösääntöjen lisäksi huolehtia, että:
    • toimintaan osallistutaan vain terveenä ja noudatetaan koronaviruksen torjumiseen annettuja ohjeita
    • toimintaan osallistuu kerralla korkeintaan 20 henkilöä
    • osallistujien ja saattajien on mahdollista välttää lähikontakti
    • saattajat eivät jää sisätiloihin
    • paikalle tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois

Laajennettu etätyösuositus
Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä, mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
Jatketaan etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat pääsääntöisesti yli 12-vuotiaita. Lisäksi on annettu suositus maskien käytöstä Saaren koulun 6-9 luokilla.

Maskia tulee käyttää:
• julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
• toisen asteen oppilaitoksissa
• työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä mikäli
turvavälit eivät toteudu
• suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Lisäksi ajalla 10.5.2021-23.5.2021 voidaan sisätiloissa ja alueellisesti
rajatuissa ulkotiloissa järjestää yli 20 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen että:

1.      tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai osallistujille tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,
2.      tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille
istumapaikoille tai omille alueille enintään 20 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai vastaaviin osallistujille
tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta, ja
3.      osallistujien turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 20 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Riskiryhmät
• Vältetään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).
• Mikäli vierailuja tehdään, toimitaan THL:n
”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)
• Potilaiden ja asukkaiden suojaamiseksi sairaalan osastoille on vierailut kielletty ja lisäksi suositellaan vahvasti välttämään vierailuja palvelukeskus Jokikartanoon ja asumispalveluyksiköihin. Erityistilanteiden vaatimat vierailut (esim. saattohoito) sovitaan yksikön esimiehen tai vastuuhenkilön kanssa.
• Palvelukeskus Jokikartanossa ruokailumahdollisuus on suljettu talon ulkopuolisilta asiakkailta.

Koronatestiin hakeutuminen
Hengitystieinfektio-oireiden, kuten yskän, kurkkukivun, nuhan tai hengenahdistuksen ilmettyä tulee koronatestiin hakeutua matalalla kynnyksellä.

 

10.5.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot