Olet tässä

Koronaviruksen perustason rajoitukset Pyhäjoella 4.6.2021 alkaen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 1.6.2021 kumonnut tartuntatautilain 58 §:n mukaisen määräyksen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella 1.6.2021alkaen. (kts. päätös).

Alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 1.6.2021 linjannut suositukset ja rajoitukset Pohjois-Pohjanmaan alueelle (kts. suositukset ja rajoitukset).

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 4.6.2021 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella 4.6.2021 alkaen.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 4.6.2021 alkaen

Laajennettu etätyösuositus
Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
Suositellaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita.

Maskia käytetään:
• julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
• työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä
• suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista on luovuttu aluehallintoviraston päätöksellä 1.6.2021 alkaen.

Yksityistilaisuudet
Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuontoisesti ja turvaohjeita noudattaen.

Riskiryhmät
• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vierailessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
• Mikäli vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse tehdään, toimitaan THL:n ”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)

Koronatestiin hakeutuminen
Hengitystieinfektio-oireiden, kuten yskän, kurkkukivun, nuhan tai hengenahdistuksen ilmettyä tulee koronatestiin hakeutua matalalla kynnyksellä.

 

4.6.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot