Olet tässä

Koronaviruksen rajoitukset Pyhäjoella 1.1.-15.1.2022

Aluehallintovirasto on antanut 29.12.2021 tartuntatautilain 58 §:n ja 58 g §:n nojalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan alueelle 1.1.2022-15.1.2022 (kts. päätös).

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 30.12.2021 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella 1.1.-15.1.2022.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 1.1.-15.1.2022

Kunnan tilojen käyttö
• kirjasto: rajoitettu käyttö, 10 asiakasta kerrallaan

Seuraavien tilojen osalta käyttö on suljettu aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti:
• koulujen liikuntatilat
• monitoimitalo
• kuntosali
• Monela

Kyseiset tilat ovat kuitenkin käytettävissä 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen tuottamiseen.

Laajennettu etätyösuositus
Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
Suositellaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita.

Suositus kaikille riippumatta rokotussuojasta :
• julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, eteenkin ruuhka-aikana
• peruskouluissa 3. luokasta lähtien sekä lukiossa
• työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos
heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy
liikkua kodin ulkopuolella
• harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa,
jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia
henkilöitä
• sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kun he ovat
lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa
• suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja
vierailijoita
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit,
apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet ja tapahtumat
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokousten järjestäminen on kielletty aluehallintoviraston
päätöksellä.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman
pienimuotoisina.

Riskiryhmät
• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden
ja riskiryhmien luokse. Vierailessa suositellaan käytettäväksi
maskia ja hyvää käsihygieniaa.
• Mikäli vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien
luokse tehdään, toimitaan THL:n ”Vierailut
pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä
koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)

Koronarokotuksiin hakeutuminen
Rokotesuojan saavuttamiseksi niiden, jotka eivät ole saaneet
täyttä rokotesuojaa, on syytä hakeutua koronarokotukseen. (kts.
RAS:n rokotukset
)

Koronatestiin hakeutuminen
Hengitystieinfektio-oireiden, kuten yskän, kurkkukivun, nuhan tai
hengenahdistuksen ilmettyä tulee koronatestiin hakeutua RAS:n
ohjeiden mukaisesti. (kts. RAS:n ohjeet)

Kotitestejä (antigeenitestit) suositellaan hyvänä lisänä
terveydenhuollossa tehtävien koronatestien rinnalle. Jos
kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa
terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Negatiivisella
kotitestillä ei voi vapautua virallisesta eristyksestä tai karanteenista.

 

30.12.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

 

Liitetiedostot