Olet tässä

Koronaviruksen rajoitukset Pyhäjoella 1.2.2022-28.2.2022

Aluehallintovirasto on antanut 28.1.2022 tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen tilojen käytön edellytyksistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueelle 1.2.2022-28.2.2022 (kts. päätös).

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 31.1.2022 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella 1.2.-28.2.2022.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 1.2.-28.2.2022

Kunnan tilojen käyttö

 • kirjasto: rajoitettu käyttö, 20 asiakasta kerrallaan
 • kuntosali: rajoitettu käyttö, 10 asiakasta kerrallaan
 • koulujen liikuntatilat: rajoitettu käyttö, 20 asiakasta kerrallaan
 • monitoimitalo: rajoitettu käyttö, 20 asiakasta/lohko kerrallaan

Näihin tiloihin laaditaan tartuntalain 58 h §:n mukainen suunnitelma, joka on nähtävillä kyseisissä tiloissa. 

Etäkokouskäytännöt
Suositellaan etäkokouskäytäntöjä.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita, mikäli alla ei ole toisin mainittu.

Suositus kaikille riippumatta rokotussuojasta:

 • julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
 • joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, eteenkin ruuhka-aikana
 • peruskouluissa 3. luokasta lähtien sekä lukiossa
 • työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
 • koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kun he ovat lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa 
 • suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet ja tapahtumat 
Yleisötilaisuudet ja tapahtumat järjestetään terveysturvallisesti Aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti.

Riskiryhmät

 • suositellaan vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse terveysturvallisesti. Suositellaan varmistamaan terveys kotitestillä. Vierailessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
 • ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luona vierailtaessa toimitaan THL:n ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)

Koronarokotuksiin hakeutuminen
Rokotesuojan saavuttamiseksi niiden, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotesuojaa, on syytä hakeutua nopeasti koronarokotukseen. (kts. RAS:n rokotukset)

Koronatestiin hakeutuminen
Toimitaan RAS:n ohjeiden mukaisesti. (kts. RAS:n ohjeet)


31.1.2022
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

 

Liitetiedostot