Aatosvainion ja Annalantien välisen kevyenliikenteen väylän katusuunnitelmaehdotuksen nähtävilläpito

Aatosvainion ja Annalantien välisen kevyenliikenteen väylän katusuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä Pyhäjoen kunnan teknisellä osastolla sekä Pyhäjoen kunnan verkkosivuilla ajalla 2.5.2022 – 18.5.2022 MRA 41§ ja 43§ mukaisesti.

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa valaistu väylä entisen johtolinjan paikalle Aatosvainion uuden kevyenliikenteen väylän päästä Annalantien korotetulle kevyenliikenteen väylälle. Varsinaisen väylän pituus on noin 520 metriä ja siihen liittyvät haarat Vainiontielle ja Pormannintielle yhteensä noin 160 metriä.

Muistutukset on jätettävä Pyhäjoen tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteeseen Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki, tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo [at] pyhajoki.fi viimeistään 18.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Pyhäjoen tekninen lautakunta