Aluevaalit 2022

Pyhäjoen kunnassa tammikuun 23. päivänä 2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ylintä päätösvaltaa käyttävä aluevaltuusto toimikaudelle 1.3.2022 – 31.5.2025. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle valitaan 79 aluevaltutettua.

Äänioikeus

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  1. Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
  1. muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
  1. EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Ulkomainonta

Aluevaalien ulkomainontaa suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 5.1.2022.

Vaalipäivän äänestys

Pyhäjoen kunnassa 23.1.2022 klo 9.00-20.00 toimitettavissa aluevaaleissa oleva

äänestysalue ja                                                    äänestyspaikka:

  1. Pyhäjoen äänestysalue,                               Kunnantalo, Kuntatie 1

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyys-todistuksella (esim. ajokortti, passi, Kela-kortti). Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta vaaleja varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin. Korttia varten on oltava mukana kaksi passikuvaa. Lisätietoa aluevaaleista löydät vaalit.fi.

Vaalien ennakkoäänestys

 

Vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 12.1.2022 ja päättyy tiistaina 18.1.2022. Ennakkoäänestyspaikkana Pyhäjoella on kunnantalo, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI.

Aukioloajat                    ke-pe           12.1.2022 – 14.1.2022       klo 09.00 – 18.00

                                        la-su            15.1.2022 – 16.1.2022       klo 11.00 – 15.00

                                        ma-ti            17.1.2022 – 18.1.2022       klo 09.00 – 18.00                                          

Palvelukeskus Jokikartanossa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan vaalitoimikunnan toimesta laitoksessa erillinen ilmoitus.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan 12.1. – 18.1.2022 välisenä aikana. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16.00. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana kunnantalolta tai osoitteesta
vaalit.fi.

Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.

Vaalijärjestelyistä vastaa Pyhäjoen keskusvaalilautakunta. Osoite: Pyhäjoen kunnantalo, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI, puh. 040-3596 100.

Kaikille äänestäjille suositellaan kasvomaskin käyttöä.

Äänestäjä voi käyttää omaa kynää äänestysmerkinnän tekemiseen, kunhan kynä ei suttaa eikä merkintä näy äänestyslipun toiselle puolelle.

 

PYHÄJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA