Ilmoitus kuulutuksesta, ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
Fennovoima Oy

Dnro
PSAVI/9321/2020

Asia
Ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 91/2016/1 lupamääräyksen 35 mää-räajan jatkaminen, Pyhäjoki ja Raahe

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.12.2020–22.1.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.