Julkipano 10.6.2021 / Poikkeamislupa kiinteistölle Pyhäluodontie 248

Pyhäjoen kunnanhallitus on 7.6.2021 § 193 tehnyt seuraavan päätöksen:

Poikkeamislupa kiinteistölle Pyhäluodontie 248

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.6.2021. Päätöksen katsotaan tulleen tietoon päätöksen antamispäivänä, julkipanoilmoitus (josta on toimitettu kopio päätöksen mukana hakijalle ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle) on samalla todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi ja valitusaika on alkanut.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä vähintään 30 päivän ajan 11.6. – 13.7.2021 Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki.

Päätös on nähtävillä liitteineen myös kunnan kotisivuilla www.pyhajoki.fi  kunnanhallituksen 7.6.2021 pöytäkirjassa.

Muutoksenhaku

Tähän Pyhäjoen kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta viimeistään 13.7.2021 osoitteesta:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,  Isokatu 4, 3.krs, PL 189, 90101 OULU
sähköposti pohjois-suomi.hao [at] oikeus.fi 

Pyhäjoella 7.6.2021

Matti Soronen
kunnanjohtaja