Julkipano 16.9.2021 / Poikkeaminen kiinteistöllä 625-404-4-59

Pyhäjoen kunnanhallitus on 13.9.2021 § 326 tehnyt seuraavan päätöksen:

Poikkeaminen kiinteistöllä 625-404-4-59

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.9.2021. Päätöksen katsotaan tulleen tietoon päätöksen antamispäivänä, julkipanoilmoitus (josta on toimitettu kopio päätöksen mukana hakijalle ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle) on samalla todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi ja valitusaika on alkanut.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä vähintään 30 päivän ajan 17.9. – 20.10.2021 Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki.
Päätös on nähtävillä liitteineen myös kunnan kotisivuilla www.pyhajoki.fi  kunnanhallituksen 13.9.2021 pöytäkirjassa.

Muutoksenhaku

Tähän Pyhäjoen kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta viimeistään 20.10.2021 osoitteesta:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,  Isokatu 4, 3.krs, PL 189, 90101 OULU
sähköposti pohjois-suomi.hao [at] oikeus.fi 

Pyhäjoella 13.9.2021

Matti Soronen
kunnanjohtaja