Julkipano 22.4.2021 / Suunnittelutarveratkaisu määräalalle 625-405-79-0-M602

Pyhäjoen kunnanhallitus on 19.4.2021 § 112 tehnyt seuraavan päätöksen:

Suunnittelutarveratkaisu määräalalle 625-405-79-0-M602

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.4.2021. Päätöksen katsotaan tulleen tietoon päätöksen antamispäivänä. Julkipanoilmoitus (josta on toimitettu kopio päätöksen mukana hakijalle ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle) on samalla todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi ja valitusaika on alkanut.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä vähintään 30 päivän ajan 23.4. – 28.5.2021 Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki.
Päätös on nähtävillä liitteineen myös kunnan kotisivuilla www.pyhajoki.fi  kunnanhallituksen 19.4.2021 pöytäkirjassa.

Muutoksenhaku

Tähän Pyhäjoen kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta viimeistään 28.5.2021 osoitteesta:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,  Isokatu 4, 3.krs, PL 189, 90101 OULU, sähköposti pohjois-suomi.hao [at] oikeus.fi ()

Pyhäjoella 19.4.2021

Matti Soronen
kunnanjohtaja