Julkipano 27.4.2020 / Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseksi Ulko-Maunus 625-403-876-2

JULKIPANO 27.4.2020

Viranomainen:
Pyhäjoen kunnanhallitus

Pyhäjoen kunnanhallitus on tehnyt seuraavan poikkeamispäätöksen:

Kunnanhallitus 20.4.2020 § 140

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseksi olevalle rakennuspaikalle Ulko-Maunukseen kiinteistölle 625-403-876-2

Tämä poikkeamispäätös annetaan julkipanon jälkeen 28.4.2020. Päätöksen katsotaan tulleen tietoon päätöksen antamispäivänä. Julkipanoilmoitus on samalla todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi ja valitusaika on alkanut.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 28.4.-29.5.2020 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki.
Päätös on nähtävillä liitteineen myös kunnan kotisivuilla www.pyhajoki.fi  kunnanhallituksen 20.4.2020 pöytäkirjassa.

Muutoksenhaku

Tähän Pyhäjoen kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta viimeistään 29.5.2020 osoitteesta:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,  Isokatu 4, 3.krs, PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao [at] oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Pyhäjoella 20.4.2020

Matti Soronen
kunnanjohtaja