Julkipano 3.2.2020 / Poikkeaminen Karhunnevankankaan tuulipuiston osayleiskaavan määräyksistä, voimalat 1-33

JULKIPANO 3.2.2020

Viranomainen:
Pyhäjoen kunnanhallitus

Pyhäjoen kunnanhallitus on tehnyt seuraavat poikkeamispäätökset:

Kunnanhallitus 27.1.2020 §:t 28-60

Poikkeaminen Karhunnevankankaan tuulipuiston osayleiskaavan määräyksistä, voimalat 1-33

Nämä poikkeamispäätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.2.2020. Päätökset katsotaan tulleen tietoon päätösten antamispäivänä. Julkipanoilmoitus on samalla todistus siitä, minä päivänä päätökset on annettu tiedoksi ja valitusaika on alkanut.

Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 4.2.-6.3.2020 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki.
Päätökset ovat nähtävillä liitteineen myös kunnan kotisivuilla www.pyhajoki.fi  kunnanhallituksen 27.1.2020 pöytäkirjassa.

Muutoksenhaku

Näihin Pyhäjoen kunnanhallituksen päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta viimeistään 6.3.2020 osoitteesta:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,  Isokatu 4, 3.krs, PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao [at] oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Pyhäjoella 27.1.2020

Matti Soronen
kunnanjohtaja