Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen nähtävilläolo

Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä päivitetty yhdistetty kaava- ja YVA-selostus nähtäville

Oulaisten tekninen lautakunta on päättänyt 28.5.2020 § 56 asettaa Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL:n 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.6.2020–21.8.2020 väliseksi ajaksi.

Kaavakarttaa, yhdistettyä kaava- ja YVA-selostusta sekä muuta kaava-aineistoa on päivitetty yhteysviranomaisen antaman perustellun päätelmän sekä muun kaavasta ja YVA:sta saadun palautteen perusteella.

Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.8.2020 klo 17.00. Tilaisuuden järjestämistavasta ja -paikasta tiedotetaan myöhemmin.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten Karahkan alueelle. Kaava-alueelle suunnitellaan enintään 25 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimalat ovat maksimissaan 250 metriä korkeita. Yleiskaava on laadittu Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Karahkan yleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä päivitetty yhdistetty kaava- ja YVA-selostus pidetään julkisesti nähtävillä Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksessa (Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen), kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.oulainen.fi/vireilla-olevat-kaavoitushankkeet. Asiakirjat ovat nähtävillä myös Pyhäjoen ja Merijärven kuntien kunnanvirastoilla sekä molempien kuntien internetsivuilla. Asiakirjoihin
voi esittää muistutuksia ja lausuntoja nähtävilläoloaikana. Asiakirjoja ja suunnitelmia koskevat muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Oulaisten kaupunki, tekninen lautakunta, Lautatarhankatu 7 A, 86300 OULAINEN tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki [at] oulainen.fi.

Lisätietoja antavat:

Kaavoittaja ja menettelyvastaava:
Oulaisten kaupunki
Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen
Markku Ketonen
Tekninen johtaja
puh. 044 479 3264
markku.ketonen [at] oulainen.fi

Konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU
Kaavan laadinta:
Janne Tolppanen
Arkkitehti
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen [at] fcg.fi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
Leila Väyrynen
YVA-projektipäällikkö
puh: 040 541 2306
leila.vayrynen [at] fcg.fi