Kesäkunnossapitoavustukset vuonna 2022

PYHÄJOEN KUNNAN ALUEEN YKSITYISTEIDEN VUODEN 2022 KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN HAKEMINEN

Pyhäjoen kunta avaa haettavaksi vuoden 2022 yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset 1.7. – 15.11.2022 väliseksi ajaksi. Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä ja maksatus suoritetaan teknisen lautakunnan hyväksymiskäsittelyn jälkeen marras-joulukuussa 2022.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kuntaan on toimitettu seuraavat ajantasaiset tiedot ja asiakirjat jos niitä ei ole aikaisemmin toimitettu tai on tullut muutoksia edellisvuodesta:

 • maanmittauslaitoksen kartta, josta käy selkeästi ilmi tiekuntaan kuuluvat tieosuudet
 • ajan tasalla oleva tieyksiköinti
 • kopio tiekunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirjasta
 • tiekunnan pankkitili
 • tiekunnan hoitokunta, toimitsija tai tieisännöitsijä sekä näiden yhteystiedot

Avustusta voidaan myöntää niille yksityisteille, jotka ovat teknisen lautakunnan päätöksellä ennen avustushakemuksen jättämistä hyväksytty avustettavien teiden listalle.  
Listalle hyväksytään uusia yksityisteitä seuraavin ehdoin:

 • yksityistiestä hyväksytään avustuskelpoiseksi osuus, joka johtaa ympärivuotisesti vakituisessa asumisessa olevalle kiinteistölle
 • talokohtaisen tien tulee johtaa ympärivuotisesti hakijan vakituisessa asumiskäytössä olevalle kiinteistölle
 • metsäteitä tai vapaa-ajan asunnoille johtavia teitä ei avusteta
 • metsätalous- ym. liiketoimintakäyttö huomioidaan myös avustuskelpoisuutta arvioitaessa

Avustuksen piiriin hyväksyttäviä töitä ovat:

 • sorakulutuskerroksen tasaus ja muotoilu, pölynsidonta (suolaus ja kastelu), maakivien poisto,
 • tienvarsien niitto, päällysteiden ja pintausten kunnostus ja teko, liikennemerkit ja muut opastelaitteet
 • kulutuskerroksen sorastus, aurausviitoitus
 • kantavuuden parantaminen ja muu rakenteellinen kunnostus eivät kuulu avustuksen piiriin

Yksityisteiden (tiekuntien ja talokohtaisten) tulee maksaa itse kesäkunnossapitotöistä aiheutuneet kustannuksensa ja hakea niille kunnalta avusta niiltä osin kuin tehdyt työt ovat avustuksen piiriin hyväksyttäviä. Kunta myöntää hyväksytyille kustannuksille 60% avustuksen.

Avustushakemuksesta tulee ilmetä:

 • tien nimi ja yhteyshenkilö
 • tehdyt toimenpiteet kustannuksineen (työlaji, kohde, tekoaika ja kuitit maksuista)
 • tilinumero, johon avustus maksetaan

Hakemuslomakkeen voi täyttää ja jättää sähköisesti tai paperilla kunnan nettisivuilta. https://www.pyhajoki.fi/kesakunnossapitoavustukset 
Määräajan (15.11.2022) jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

LISÄTIETOJA:
Kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari 040 359 6052

Pyhäjoella 26.4.2022 Tekninen lautakunta