Kokousten pito ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuoden 2022 aikana

Kunnanhallitus; hyväksytyn kokousaikataulun mukaan alkaen klo 17.00. Tarvittaessa muulloinkin. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 § edellyttämällä tavalla viimeistään seitsemän päivän kuluttua kokouspäivästä.

Sivistyslautakunta; tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kuukauden kolmantena (III) torstaina alkaen klo 18.00. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 § edellyttämällä tavalla viimeistään seitsemän päivän kuluttua kokouspäivästä.

Tekninen lautakunta; pääsääntöisesti kuukauden viimeinen tiistai alkaen    klo 15.00. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 § edellyttämällä tavalla viimeistään seitsemän päivän kuluttua kokouspäivästä.

Muiden lautakuntien, jaostojen, toimikuntien ja johtokuntien tarkastetut pöytäkirjat ja kunnanjohtajan, päävastuualueen johtajien ja muut viranhaltijapäätösten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä, niiltä osin kuin se asioiden luonteen vuoksi on mahdollista, päätöstä seuraavan viikon keskiviikkona.


Pyhäjoki 17.1.2022

KUNNANHALLITUS