Kuntavaalit 2021

Pyhäjoen kunnassa huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan valtuutetut 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi, joka kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun saakka. Kunnanvaltuustoon valitaan 21 valtuutettua ja heille kuntalain 17 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja.

Kuntavaaleja varten laadittu äänioikeusrekisteri ja siinä olevat tiedot on henkilötunnuksia lukuunottamatta nähtävillä Digi- ja väestötietovirastossa 8.3.2021 lukien. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 6.4.2021 klo 12.00 mennessä.

Kuntavaalien ulkomainontaa suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 31.3.2021.

Pyhäjoen kunnassa 18.4.2021 klo 9.00-20.00 toimitettavissa Kuntavaaleissa oleva

     Äänestysalue ja                                                äänestyspaikka:

  1. Pyhäjoen äänestysalue,                                 Kunnantalo, Kuntatie 1

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyys-todistuksella (esim. ajokortti, passi, Kela-kortti). Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta vaaleja varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin. Korttia varten on oltava mukana kaksi passikuvaa. Lisätietoa kuntavaaleista löydät vaalit.fi.

Vaalien ennakkoäänestys

Vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 7.4.2021 ja päättyy tiistaina 13.4.2021. Ennakkoäänestyspaikkana Pyhäjoella on kunnantalo, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI.

Aukioloajat                       7.4.2021 – 9.4.2021            09.00 – 18.00

                                         10.4.2021 – 11.4.2021        11.00 – 16.00

                                         12.4.2021 – 13.4.2021        09.00 – 18.00

Koronatilanteen vuoksi ennakkoäänestyspaikassa varataan äänestysaika arkisin klo 9.00 -10.00 varataan ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville

Palvelukeskus Jokikartanossa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan vaalitoimikunnan toimesta laitoksessa erillinen ilmoitus.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan 7.4. – 13.4.2021 välisenä aikana. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 6.4.2021 ennen klo 16.00. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana kunnantalolta tai osoitteesta vaalit.fi. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.

Vaalijärjestelyistä vastaa Pyhäjoen keskusvaalilautakunta. Osoite: Pyhäjoen kunnantalo, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI, puh. 040-3596 100.

Puolueen vaaliasiamiehen tai valitsijayhdistyksen asiamiehen tai heidän valtuutettunsa on toimitettava hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi, sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistasta Pyhäjoen kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.00. Pyhäjoen kunnantalo, Keskusvaalilautakunta, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI, puh. 040-3596 100.

Hakemuksia vastaanottaa lautakunnan sihteeri tai muu lautakunnan jäsen kunnan-virastolla erikseen sovittuna aikana.

Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten sekä puolueiden vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä ja oikaistava keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 ennen klo 16.00.

Kaikille äänestäjille suositellaan kasvomaskin käyttöä.

Äänestäjä voi käyttää omaa kynää äänestysmerkinnän tekemiseen, kunhan kynä ei suttaa eikä merkintä näy äänestyslipun toiselle puolelle.

Pyhäjoella 8.2.2021

PYHÄJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Liitetiedostot