Kuulutus 6.9.2021 / Lupa kalastaa nahkiaisia merroilla Hourunkosken padon alapuolella

Lapin ELY-keskus on kalastuslain 72 §:n nojalla päättänyt myöntää luvan kalastaa nahkiaisia merroilla kalastuslain 71 §:stä poiketen Hourunkosken padon alemman kalaportaan alapuolella Pyhäjoen pohjoishaarassa. Päätös on voimassa vuoteen 2026 asti vuosittain 15.8.-30.11.

Päätös on nähtävillä Lapin ELY-keskuksen nettisivuilla sekä Pyhäjoen kunnan sivuilla 06.09.2021 - 12.10.2021.

Kuulutus on julkaistu Lapin ELY-keskuksen nettisivuilla 06.09.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Lisätietoja
Lapin ELY-keskus, kalatalousasiantuntija Janne Narkiniemi, puh. 0295023716

Liitteet
Päätös dnro LAPELY/3789/2021
Valitusosoitus