Kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta sekä kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksesta tilalla 625-3-1-1, 6.9.2021

Kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta sekä kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksesta Pyhäjoen kunnan Hanhikivenniemellä tilalla 625-3-1-1 / Fennovoima Oy   

Hakija:
Fennovoima Oy, Voimaväylä 75, 86110 Parhalahti, Y-tunnus 2125678-5  
Hakijan yhteyshenkilöt: Jouni Sipiläinen (puh 020 757 8449, s-posti jouni.sipilainen [at] fennovoima.fi ()) ja Olli-Pekka Pirilä (puh. 020 7578462,
s-posti 
olli-pekka.pirila [at] fennovoima.fi).

Maanomistajat:
Alue on hakijan omistuksessa, lainhuuto on rekisteröity 26.1.2017.

Toiminta, jolle lupaa haetaan:
Lupaa haetaan 2.8.2021 päivätyn suunnitelman mukaiseen maa-ainesten ottoon ja ympäristölupaan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Ottoalue on 12.000 m2, pintamaita alueella on 0 – 10 m vahvuudelta ja kalliota louhitaan kolmelle tasolle -0,60 m, -6,76 m ja -9,46 m (N2000).  Pintamaita poistetaan penkereistä 6.381 m3ktr ja muusta pintamaasta 26.223 m3ktr ja kalliota louhitaan 22.153 m3ktr. Kokonaisoton määrä on 54.754 m3ktr (84.475 irto-m3). Lupaa haetaan kahdeksi vuodeksi toiminnan kestäessä noin 7 kk ja josta louhinta-aikaa on noin 2 kk.
Päivittäinen toiminta-aika on klo 06 – 22.

Kuulutus sekä hakemukset liitteineen alla.