Kuulutus poikkeamislupahakemuksesta, wpd Karhunnevankankaan tuulipuisto Oy, tuulivoimala 3

wpd Karhunnevankankaan tuulipuisto Oy hakee uutta poikkeamislupaa tuulivoimalalle 3.

wpd Karhunnevankankaan tuulipuisto Oy hakee uutta poikkeamislupaa tuulivoimalan rakennus-paikalle 3. Poikkeamisella haetaan lupaa ylittää osayleiskaavassa määrätty 230 metrin enimmäis-korkeus 20 metrillä. Uuden poikkeamisluvan tarve johtuu voimalan wtg3 siirtä¬misestä tilan 625-406-26-57 puolelle. 

Poikkeamishakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 1.10.2020 asti Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, Pyhäjoki.

Asianosaisille varataan MRA 86§:n mukaisesti tilaisuus tulla kuulluiksi ja mahdollisuus tehdä muistutuksia poikkeamishakemuksen johdosta. Kirjalliset kannanotot tulee toimittaa viimeistään 1.10.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Pyhäjoen kunta, Kuntatietie 1, Pyhäjoki.

Karhunevankankaan tuulipuiston osayleiskaava löytyy osoitteesta: 

https://www.pyhajoki.fi/karhunnevankankaan-tuulipuiston-osayleiskaava

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Projektipäällikkö Mattias Järvinen        Kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä
Wpd Finland    Oy                                   Pyhäjoen kunta
Puhelin: 050-312 0295                          puhelin: 040-359 6014
s-posti: m.jarvinen(at)wpd.fi                 s-posti: jyrki.maatta(at)pyhajoki.fi