Kuulutus vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden lupahakemuksesta 27.7.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelynturvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla lupahakemuksen.

Kuulutus 27.7.2020