Kuulutus Vestia Oy:n suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemuksen vireilläolosta

Vestia Oy hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa lajittelupihan rakentamiseksi osoitteeseen Järvisuontie 4.
Lajittelupihalla otetaan vastaan kotitalouden jätteitä, jotka toimitetaan edelleen hyödynnettäviksi. Pihalle rakennetaan vaarallisen jätteen vastaanottorakennus, jossa otetaan vastaan pieniä määriä kotitalouden vaarallisia jätteitä, mm.  öljyjä, maaleja, akkuja ja loisteputkia. Alueelta poistetaan tarvittavilta osin puusto ja pintamaat. Alue asfaltoidaan ja aidataan.

Kuulutus suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemuksen vireilläolosta
Asemapiirros Vestia Oy:n lajittelupiha
Havainnekuva lajittelupihasta
Vastaanottorakennuksen julkisivupiirustukset

Asianosaisille varataan MRL 173 §:n mukaisesti tilaisuus tulla kuulluiksi ja mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen hakemusten johdosta. Myös muut voivat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 15.4.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, Pyhäjoki tai sähköpostiin kunta [at] pyhajoki.fi.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Johtava rakennustarkastaja Osmo Heikkala
p. 040 359 6070, s-posti osmo.heikkala(at)pyhajoki.fi

Kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä
P. 040 359 6014, s-posti jyrki.maatta(at)pyhajoki.fi