Maa-aines ja ympäristölupa PSW Kivi Oy:lle Pyhäjoen Etelänkylän Tiiron kallioalueella

Pyhäjoen ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteispäätöksen PSW Kivi Oy:n lupahakemuksesta maa-ainesten ottoon, kallion louhintaan ja murskaukseen sekä kierrätysasfaltin ja ylijäämämaiden käsittelyyn Pyhäjoen Etelänkylän Tiiron kallioalueelle kiinteistölle Tiirola RNo: 625-401-37-0.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.6.–28.7.2021 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla (os. Kuntatie 1, Pyhäjoki) ja kunnan internetsivuilla (www.pyhajoki.fi).

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, puh: 040 359 6073, s-posti: vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi.

Kuulutus 17.6.2021 PSW Kivi Oy

Ympäristölupapäätös 20.6.2021 PSW Kivi Oy

Valitusosoitus MAL ja YL PSW Kivi Oy