Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosiksi 2022-2027

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksynyt 16.12.2021 Kala-, Pyhä- ja Iijoen tulvariskien hallintasuunnitelmat ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset vuosiksi 2022–2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Suunnitelmiin sisältyy myös viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.