Matinsaaren osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 8.6.2020 § 173 päättänyt asettaa Matinsaaren osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 15.6.-7.8.2020 väliseksi ajaksi.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä Pyhäjoen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa:

https://www.pyhajoki.fi/matinsaaren-osayleiskaava

Osayleiskaavaehdotusta koskevat muistutukset pyydetään osoittamaan kirjallisena Pyhäjoen kunnanhallitukselle ja ne tulee toimittaa 7.8.2020 klo 15 mennessä Pyhäjoen kunnantalolle tai postitse osoitteella Pyhäjoen kunta, Kunnanhallitus, Kuntatie 1, 86100 PYHÄJOKI tai sähköpostitse osoitteeseen kunta [at] pyhajoki.fi.

Lisätietoja kaavasta antaa:
kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä, puh. 040 359 6014, jyrki.maatta [at] pyhajoki.fi

Pyhäjoen kunnanhallitus