Pappilan alueen asemakaavamuutoksen OAS nähtävillä

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 päättänyt asettaa nähtäville Pappilan alueen asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

Pyhäjoen pappilan ja kanttorilan alueelle laaditaan asemakaavamuutos. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63§:n mukaisesti kaavaa laadittaessa on riittävän varhaisessa vaiheessa laadittava suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee kaavan laadinnan lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita. OAS sisältää myös suunnitelman siitä, miten kaavan laadinnan aikana kuullaan maanomistajia, asukkaita ja muita osallisia ja miten kaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelutyön kuluessa.