Poikkeamislupa tuulivoimalalle 3 tilalle 625-406-26-57, Karhunnevankangas

Kunnanhallitus on tehnyt 7.12.2020 § 312 Karhunnevankankaan tuulipuiston voimalaa 3 koskevan poikkeamispäätöksen.