Pyhäjoen kunnan kaavoituskatsaus 2020


KAAVOITUSKATSAUS 2020 NÄHTÄVILLÄ

Pyhäjoen kunnanhallitus asettaa kaavoituskatsauksen MRL:n 7 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 14.12.2020– 22.1.2021 väliseksi ajaksi kunnantalon ilmoitustaululle ja kunnan www-sivujen sähköiselle ilmoitustaululle: http://www.pyhajoki.fi/

Pyhäjoella 7.12.2020
Kunnanhallitus