Pyhäjoen kunnan rakennusjärjestysluonnos nähtävillä 24.6. - 31.8.2021

Pyhäjoen kunnan teknisen lautakunnan päätöksen 22.06.2021 § 51 mukaisesti rakennusjärjestysluonnos asetetaan nähtäville 24.6.  -31.8.2021.
Rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä Pyhäjoen kunnantalolla, osoitteessa Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki sekä kunnan kotisivuilla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta sen nähtävilläoloaikana.
Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen: Rakennusvalvonta, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki tai sähköpostilla kunta [at] pyhajoki.fi

Lisätietoja asiassa antaa johtava rakennustarkastaja Osmo Heikkala, p. 040 359 6070, s-posti osmo.heikkala[at]pyhajoki.fi

Kuulutus rakennusjärjestysluonnoksesta 24.6.2021
Rakennusjärjestysluonnos 22.6.2021